събота, 1 юни 2013 г.

На едно докосване разстояние!Дори не се замисляме колко достъпни са за нас книгите и съдържанието им. Хващаме, разгръщаме една книга, прочитаме я и бързо преминаваме към следващата.
Съюзът на слепите в България /ССБ/ е сдружение с нестопанска цел за защита на специфичните права и интереси на слепите граждани и тяхната интеграция в обществото. Той полага грижи за образованието и развитието на децата и младежите с увредено зрение. Организацията активно подпомага децата в интегрирана форма на обучение. Работи за създаване на подходящи условия за слепите студенти във висшите учебни заведения. ССБ издава учебници на брайл, на магнитен и електронен носител. За реализиране правото на достъп до информация на гражданите с увредено зрение Съюзът на слепите в България издава в единствената в страната брайлова печатница, списание “Зари” – печатен орган на ССБ и шест профилирани брайлови издания.
Сдружението организира дейността на специализираното студио за запис на “говорящи” книги – художествена, научна и учебна литература и ежемесечни списания на магнитни и електронни носители.
Сайтът на news.bg публикува радостната новина, че общо 110 книги за незрящи ще бъдат издадени до края на 2013 година по проект за интегрирано образование на децата с намалено и напълно загубено зрение. Инициативата се финансира от Европейския социален фонд и ОП „Развитие на човешките ресурси" и е на стойност 343 000 лева. Националното читалище на слепите „Луи Брайл" заедно със Средно общообразователно училище за деца с нарушено зрение „Луи Брайл" ще си сътрудничат в рамките на 24 месеца за постигане на 10 основни цели по европейския проект.
Според оценките в Германия живеят 145 000 слепи и около 500 000 хора с нарушено зрение. В Лайпциг Немската централна библиотека за слепи се грижи тези хора също да имат достъп до информация.
За четенето е нужно зрение, би могъл да каже някой. И затова „библиотека за слепи” може отначало да прозвучи странно на зрящите. Действително, специалните библиотеки за слепи и хора с увредено зрение в Германия се отличават доста от своите неспециализирани посестрими: особено когато те, както да речем Немската централна библиотека за слепи (DZB), подслоняват под своя покрив и издателство с печатница, и книговезница, както и модерни звукозаписни студия.
Слепите далеч не са хора втора ръка. Едни от най-великите учени в света са незрящи. Пример за това е гениалният математик Леонард Ойлер, за когото Бернули пише:
 „Здравето му е съвсем добро, което се дължи на умерения му и
редовен начин на живот. Днес той използва отдавна изгубеното си
зрение (отначало частично, а после напълно) по-добре, отколкото
мнозина си представят. Наистина той не може да разпознава
хората по лицата, нито да чете черно на бяло или пък да пише с
перо върху хартия; с тебешир обаче той пише твърде ясно и в
обикновена големина математическите си сметки върху черна
дъска”
За да провокират учениците с любов към науката още в ранната
им възраст, някои планетариуми и музеи вече започват да
предлагат програми и книги за слепи и хора с увреден слух.
„В известна степен, слепите са откъснати от обществото. -
споделя слепият палеонтолог Гари Вермей. - Много хора нямат
дори идея как изглеждат съвсем обикновените предмети. За
незрящия човек е невъзможно да пипне, например, жилищен
блок. Но моето семейство ми помагаше изключително много,
описвайки света около мен. А науката изисква не само
гъвкавост на ума, но и умение да се поемат рискове."


Източници:
   
Деница Милева

Няма коментари:

Публикуване на коментар